CÔNG TY TNHH MINH ANH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG MINH ANH

Địa chỉ: 93/2 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: 0988.885.098
Email:minhanh.acmv@gmail.com
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 - 17:30.