Thăm nhà máy Daikin

Công ty Minh Anh đã có chuyến thăm nhà máy Daikin tại Thái Lan vào ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

Tin Liên Quan