Thăm nhà máy Hisense

Công ty Minh Anh hân hạnh đến thăm quan nhà máy Hisense – Hitachi tại Trung Quốc vào ngày 14 tháng 6 năm 2019

Tin Liên Quan